Trochęo sobie itrochęo ekonomii behawioralnej

模特儿,偏见,heurystyki,księgowanieumysłowe。

Czemuwybrałem十件商品? Dlaczego niepodjąłemtamtej decyzji? Dlaczego znowu nieudałomisiędotrzymaćpostanowienia? 可以吗?

Czy my faktyczniejesteśmytacy racjonalni,jakmówiąnam w szkole i na studiach? 莫斯·杰斯汀·杰迪妮· 拉乔纳尔尼 和斯威斯杰·涅·拉乔纳尔诺西奇,博斯· 沃什蒂科

Ekonomia behawioralna,czyli jedna z heterodoksyjnychszkółekonomii,zaczęłamniefascynować3–4 lata temu。 经济学人 ,经济学家,经济学家,经济学家,经济学家,经济学家,经济学家,经济学家,经济学家等。 Z drugiej strony,podwpływemnauki coraz bardziej zaawansowanej ekonomii na studiach doktoranckich,dochodziłemdo wniosku和coştunie gra 。 经济学人模型,经济学人模型,经济学人模型。 Jako jednostki na rynku,którepodejmująracjonalne decyzje,topopełniamycałkiemsporobłędnychinwestycji,postanowień,obipetic itp.。

Ekonomia behawioralnazakładatrzy zasady:

  • nieracjonalność,
  • niesamolubność,
  • awersję做straty。

开玩笑地解释说,与经济合作社联合创始人czczowiek racjonalny,zazwyczaj egoistycznyktórymaksymalizujeswojąużyteczność= swojekorzyścii zyski。 Równieżkosztempozostałejczęścispołeczeństwa,ponieważw ewolucjiprzeżywająjedynie najsilniejsze jednostki(对zresztąpodważainna nieortodoksyjnaszkołaekonomii tzw。

格丁(tydy trzech)zasaddorzucićjeszczejakieśponad 100 innych吗? Nie wszystkiewywodząsięz ekonomii behawioralnej,ale istotniewpływająna podejmowanie naszych decyzji。 WystarczyzajrzećTU lub TUTAJ,prześledzićwszystkie nasze przeszkody w racjonalnymmyśleniuimożnadojśćdo wniosku,和Sporo tego ale poczytam iopanujęmojebłędy 。 尼斯特(Neestety),拉齐(Razej)至达尼·德齐亚拉(tak niedziała)—维泽·尼·波马加(wiedza nie pomaga) Pomimojakiejśtamznajomościzagadnienia,到wciążpodejmujędużonieużytecznychdecyzji。 Ba,nawetpotrafięje potemnazwaćjednym z 100+ modeli mentalnych。 Dodatkowo,poniższywpis na中性笑话reakcjąna Dark Pattern w Airbnb,作者codziennieprzeznaczaćjednągodzinęna studiowanie opisywanego obszaru。 Jednak niewpłynie给(znacząco)na moje podejmowanie decyzji,raczej(jeślijuż)napiszęjakiśnudnyartykułnaukowy z zakresu ekonomii behawioralnej。 Niedoskonałośćjestwspaniała,zaakceptujją

Wspomniałemo黑暗的样式。 为了给您在stronach里的三重zaprojektowane w aplikacjach发消息,tędecyzjęzmienić撰写的któremająnasskłonićdopodjęciadanej decyzji lub niepoinformowaćnaswystarczająco。 Graniczy到częstoz oszukiwaniem nas,和niebójmysięużywaćtegosłowa。 Ponownie,niekoniecznie wszystkiemająswojeźródłow ekonomii behawioralnej和ale Dark Patterns.org:

黑暗模式如何运作?

使用网络时,您不会阅读每个页面上的每个单词,而是会略读并做一些假设。 如果一家公司想欺骗您做某事,那么他们可以通过使页面看起来好像在说一件事而实际上在说另一件事来利用这一点。 您可以通过在本网站上了解黑暗模式来捍卫自己。

Tworzeniezałożeń(假设),skrótówmyślowych,科特维克— jedna z kluczowych heurystyk(umiejętnośćwykrywania nowychfaktóworaz znajdowaniazwiązkózyyyzózyózyyzózyózyázózyózázózyózázózyózázózyóstanzákózyázózyástanzákózázózyózástanzákózyástanzákózázóšyázášyázátózáyázízáyzátyázínázíndázínyázíndázíndázíndázíndázíndázíndázíndázíndázíndázíndán Jednocześnie,jeden z najpowszechniejszych modeli mentalnych(bias), którewpływająnaracjonalnośćużyteczność )naszych decyzji。

Niechcęnapisać,wpływająnegatywnie — czasem nasze ograniczeniasąwykorzystywane dla dobrychcelównp。 做改革的金融服务(moderobradającymiliardami monetsąpełnimodeli mentalnych)lubzachęcaniadodługofalowegoinwestowania(obywatel zostaje zapisany do programu emerytalnego,zktóregomożejeen wiedzaza-myro) Samemuwykorzystujęekonomiębehawioralnąprzy analityce i projektowaniuproduktów,zakładając,doe docelowyużytkownik,tak samo jak ja,chcedostaćprostąisprawnąaplikacéeto, W tym samym czasie,jesteśmypełnimodeli mentalnych np。 ograniczeńw uwadze,którewpływająna nasze wykorzystanie aplikacji。

Przyznaczyłemgodzinęna czytanie i pisanie o ekonomii behawioralnej,podejmowaniu decyzji,nie-racjonalności,modelach mentalnych和innych biasach。 Zaplanowana godzina dobiegakońca。 Skończętutaj。 Przynajmniej w tym momencie postaramsięopanowaćswójbłądkognitywnyzwiązanyz nieracjonalnym postrzeganiem czasu。