Tworzeniewięzi,zniewolenie —杰克·乌切克(zak uciec)饰演Piekłemwięzi创伤

内容:阿加·克雷斯(Aga Kres)

Znanarównieżjako Syndrom Sztokholmski,więź创伤tyczna,到uczucie takiegoprzywiązaniadokogoślubczegoś,żeniejesteśw stanieodejść,mimo cirpienia,jakie ta oswyoba lub rcz。

致jak zwijanie。 Jakbrnięcieprzezbłoto。 我开玩笑的是德cholerniedezorientujące!

Jak wiadomo osoby narcystyczne,psychopatyczne ipozostałeosobowościwiązkiBnajłatwiejrozpoznaćpo tym,jakpoddająswoje farym cyklu przemocy,przechodzokcyst od up Powoduje到Dezorientację,pozbawiawewnętrznejrównowagii sprawia和tracisz do siebie zaufanie。 我要去Ciękontrolować推荐给manipulacji技术公司。

十个罗扎伊·雷拉吉(Rodzaj relacji)开玩笑说说雅克·尼科蒂纳(Jak Nikotyna- mocnouzależnia)。 Z jednej strony pobudza,z drugiej uspokaja。 要致谢,请至nieuchy tzyma,到niezwyz ztyługłowy,和kiedyśpowrócido nas dobre samopoczucie,jakiemieliśmydziękiich uwadze i“miłości”。 Taksięjednak nie stanie。

我们wczesnych fazach relacji,narcyz lub psychopata wykorzystuje“ wywiad”,bybydokładnieprzyjrzećsięTwoimsłabościomiczułym朋克通。 ObsypujeCięuprzejmościamiinadzwyczajnąilościąuwagi,sprawiając,żeotwieraszsięprzed nim。 Opowiada mocno podkolorowane历史或swoichprzeszłychbolesnychdoświadczeniach,byodwzajemniłmusiętym samym。

W十sposóbdowiadujesię,zémasz有问题的z poczuciemwłasnejwartości和tenencjędo szukania都将无罪。 Tacysięstajemy,kiedy wyrastamy w rodzinie dysfunkcyjnej,wktórejjesteśmypoddawani nieustannej tresurze,mającejna celu wzbudzenie w nasniechęcido samych siebie。

Toksyczne zaufanie

Kiedy stopniowo obdarzasznarcystęzaufaniem,zaczynaszpytaćgo o zdanie naróżnetematy。 Dla niego开玩笑说到sygnał,和powierzasz mu swoje poczuciewłasnejwartości。 从Tobą到Mocy I kontroli nad。 W tymdecydującymmomenciezwiązkurozpoczynasięfaza dewaluacji。 Narcysta przestajestaraćsięipracowaćnad podtrzymywaniem swojego dobrego wizerunku,mniej muzależy。 ZaczynaCiękrytykowaćipoświęcaCi mniej pozytywnej uwagi。 阿波利·科拉兹·巴兹齐

Zdajesz sobiesprawę,ponownie stajesięmiły,我słodkitylko wtedy,kiedy dajesz mucoś,czego chce:seks,pieniądze,działanie和uwaga itp。 Jeakuli TylkoMówiszcośkrytycznego,AtakujeCię。

卡克

JejeliudałoCisięuwolnićz toksycznegozwiązkuznarcystą-GRATULACJE!

Nic dobrego nie przychodzi kiedy tkwisz w relacji zosobą,którejprzyjemnośćdaje sprawianie,ininczująsiębeznadziejnie。 Prawdopodobnie zwijaszsięteraz zbólu,zastanawiającsięjakmożesztęsknićzakimś,kto tak okropnieCiętraktował。 嘲笑cyklu przemocy“słodki-okrutny” powtarzanego do znudzenia ipowodującego,tracisz zaufanie do siebie,obdarzasz nimoprawcę。 Masskteżskłonnośćdo obwiniania siebie za to cosięstało。

Długotrwałykontakt ztoksycznąosobąpotrafinaprawdęzrujnowaćnasząpsychikę。 Dlategowłaśniepo rozstaniu tak trudnoodnaleźćnam siebie。 Czujemy,jejestemy,zaledwie cieniemczłowieka,którymbyliśmykiedyś。 W dodatkutęsknimyza naszymoprawcąi niemożemyprzestaćmyślećo dobrych czasach。

Twójmózg,któregogłównymzadaniem jestdawaćci poczuciebezpieczeństwa,与十个人有联系。 Zwykle开玩笑地对dobra rzecz,ale w tym przypadkuwyrządzaCiwielkąszkodę,ponieważchcezapomniećzłeczasy,pamiętaćwyłączniedobre进行了介绍。

十个自然人的天分。 Dobrawiadomośćjest taka和kiedyjużdojdziesz do siebie stanieszsięsilniejszy,bardziejuważnyiświadomysiebie。 Zostaniesz mistrzem Jedi swojegowłasnegoumysłu。

Poni wej znajdzieszsześćsposobówna odzyskanie zdrowia psychicznego orazrozwinięciew swoimmózgunowego zestawuneuronów,którebędąCisłużyćzamiastszkodzić。

1. 普拉达(Prawda) 。 Zdaj sobiesprawęz tego,玩到,zezeciępoddano开玩笑! 科索沃(Osoba),克罗拉(Kóra)到特里姆(Twoimżyciu)的兹罗比瓦·涅(Zrobiłaniezasługujena miejsce)。 Przypomnij sobie te wszystkie straszne rzeczy。 Zapisz je iczęstoodczytuj。 Nagrajswójpłacz,jeślimyślisz,从pomoże。

2.Uważność。 Nieustannie powracaj do chwili obecnej。 Skupsięna tym,合唱团和丹尼尔·莫曼西。 纳尔塔拉(Narcysta)-流行音乐节,特别是我们的节目单,我们翻译了您的音乐。 Twoim zadaniem jest terazwyrwaćsięz tego transu poprzez bycie tu i teraz。

3. 同伙。 Zaufaj swojemuwewnętrznemukompasowi,którypomożeCizdecydowaćczego potrzebujesz w danym momencie。 MożeMaszochotęwziąćkąpiel,alboobejrzeć电影吗? Możepotrzebujeszwięcejsnu,Możeporozmawiaćz przyjacielem? Zaufaj我zrób。 Dodatkowakorzyść:rozwijaszswojąintuicję。

4. Przerwanie模式。 Choćwydajesięsprzeczne zintuicją,到działa。 W tym momencie pozwalamy,by dowodzenieprzejąłnaszumysł,nie emocje! 开玩笑地说说“知识”,“现在就去做”。 Krok po kroku。 Chodzi o to,żbyzrobićcoś,co wiesz,jest dla Ciebie dobre,nawetjeślijeszcze tego nie czujesz。

Czyli…obejrzyjkomedię,jeślimaszochotępłakać,idźna spacer,jeślimaszochotęsięzdrzemnąć,weprysznic,jeślinie masz ochotywyjśćzłóżka。 Oddychajgłęboko:博士Evian Gordon( 大脑革命的执行者 )zalecasześćoddechównaminutę,bywyłączyćreakcjęwalki lub ucieczki,którapojawiasięw odpowiedzi na stres。 Ju min po minucie takiego oddychaniatwójmózgzaczniewydzielaćdopaminęioksytocynęzanurzającsięw nich iwprawiającCięw dobre samopoczucie。 Możeszteżspróbowaćaromaterapii。 Olejki eteryczne wciąguparu sekundmogąprzenieśćnas w inny stanumysłu。 Lawenda uspokaja,cytrusypodnosząnastrój。 Sprawdźco i jakwpływana Ciebie。

Jejeliprzyłapieszsięna dobrym samopoczuciu,zatrzymajsięnachwilęinaprawdę到poczuj。 Dziękitemu szybciejwykształciszwmózgupozytywne突触。

5.Bądźdla siebiewyrozumiały。 Napoczątkutrudnobyćdla siebie delikatnym,ponieważoprawca siedzi w Twojejgłowie。 Teraz jednak nadalmożeszsiebiekarcić,pozostałośćpo agresywnymnadużyciu,mimożejużgo nie ma。 乌克兰女友妮妮·维尔兹(Nie Wierzysz)。 Wypisz swojenajwiększezalety。 Możesznawetpoprosićbliskie,zaufane osoby,bywymieniłyco najbardziej w Tobielubią。 Niezależnieod tego,jakczęstowrócisznaścieżkęsamonienawiści-wybaczsobie。 Zmiana wymaga czasu。 Zkażdymdniem,godzinąbędziecorazłatwiej…

6. Nie ukrywaj swojegodoświadczenia,przyjacielem,coachem,grupąwsparcia。 Jestmnóstwomożliwości。 耶斯利·涅·马斯·奥乔蒂·科尼科瓦尼·辛普森·伊涅米,po prostu przelewaj swojemyślina papier。 Sąo wiele straszniejsze,kiedyzalegająw Tobie。

kontaktu zTobą的合作社,nie odpowiadajnarcyścienapróby。 感谢zawszeźlesiękończy,Tybędzieszcierpiećpodwójnie和kiedy ponownieCięzdradzi。

到了! 瓦兹涅(Właśnie)和摩纳哥(ynas)在一起。 对Twoja szansa来说,现在是时刻,kiedy mo Twoeszzostaćswoim najlepszym przyjacielem ipoprawićjakośćswojegożyciana wszystkich jego poziomach。 Jestem tu ikibicujęCi…daszradę!


Ješliznaszkogoś,kto cierpi i jest maltretowany,prześlijmu,proszę,十个artykuł。

灵魂GPS导航:www.mysoulgps.org。

脸书 的YouTube