布迪托比(Buddhiophobia)

Bu tabiri ilk defaduymuşolabilirsiniz。 Literatürdevarmıben de bilmiyorum。

Gestiğimizaylarda Arakan / Myanmar’dayaşananlargerekTürkiye’dekiMüslümanlarıgereksebütünİslamalemini derindenüzmüştü。

Konuyla ilgili Hz。 Ali’nin(ra) “Kötülüğekarşıhiçbirşeyyapamıyorsanızenazındanonu duyurun” sözüylene deçokpaylaşımyapıldı。 Maddi ve Manevi yardim伊甸园,du edenlerden,Bu dertle dertlenenlerden阿拉·拉兹奥尔森。

Sözükısakeserek dikkatimiçekendiğerpaylaşımlarageçiyorum。 YapılanzulümlerüzerindenBudizm’e ve Budistlereyönelikkaralayıcı,k​​ötüleyicipaylaşımlar…

Hatta haber sitelerinde胆汁; “Yıllarcabize iyitanıtılanBudistlerinyaptıkları,övdüğünüzBudizm bu mu ?,瑜伽ve meditasyonuyıllarcabize yutturanlar nerede?” vb。

Söyleyeceklerimyanlışanlaşılmasın。 Ben Budizm hak dindir filan demiyorum。 Sadeceİslamofobiden zihniyetindiğerdinlere mensupülkelerdeart niyetli insanlar,kuruluşlarolmasıdagözönündebulundurulduğunda,özelliklebatılıülkelerlaıııııııııııı

Simdi gelelim Budistofobi’ye…

Saldırılarsonrasındahemen neyaptık。 Budizm’e ve Budistlerekarşıbirduruşsergiledik。 Hattaonlarınotobüsüdevrilse,evleri yansa,sevindik。 Mutlu olduk。

Halbukizulmüyapanlar sadece Budist olankötüinsanlar。 Tam olarak bilmemekle birlikte belki de Budizm sevgi,saygı,hoşgörü,anlayışve ruhdinginliğiüzerinekurulu bir din。

亚尼·祖尔穆·亚潘拉拉(Yanizulmü)

Halbukiİslam’dabirkişiyiöldürenbütüninsanlığıöldürmüştürbuyuruluyor。

SonraAvrupalısakallıçarşaflıgörünceöcügörmüşgibi korkuyor veonlarısevmiyor。

Ben eminim ki,o zamanlarda turuncukıyafetigiyip kel birşekildeİstanbul’daiş​​lekcaddelerdedolaşanbirisi kesin dayak yerdi。 Halbuki buradakiadamınorayla nealakasıvar。 Eğerdeseniz ki zulme sessizkalmasın。 迪尼尼bıraksın。 Tepkisinigöstersin。 vb。

BizMüslümanolarakDEAŞ’ınAvrupa’dakiterörsaldırılarınane yapabiliyoruz。 Devlet olarak tabii ki gerekli tedbirler,Anlaşmalar,ülkeGenelinde Operasyonlar,kınamalar,birlikmesajlarıvb。 faaliyetlergerçekleştiriliyor。 Ancak kastetmekistediğimodeğil。

Kişiselolarak Avrupa’daki birMüslümanne yapabilir。

布纳属yapmak denilir。 İnsansüreklizihninde birşeylerisınıflandırmaçabasıiçerisindedirya da birbütününküçükparçalarındanherhangi birine dair eldeettiğibilgiyibütüneyayma heveslisidirir。 Mesela toplum olarakyaptığımızenbüyükGenellemeler。 Nerelisin? sorusuna verilen cevaplardadır。 Çünkükarşınızdakikişieğermemleketinizdenbaşkabirilerinitanımışsadahaönce,hemen genelleme yapar。 Yozgat’tan adamçıkmaz,Kayseriliparagözdür,Bursalıyumuşaktır,Erzurumlumilliyetçidir,Adanalıçakaldır,Ankaralısaftırvb。