Elektromanyetik Radyasyona MaruzKalmanınPsikolojik Etkileri

Elektromanyetik radyasyonkaçışınneredeyseimkansızolduğuhatta bunungünbegünartarakinsanlarınsağlığınıolumsuzetkilediğitartışmasızkabulgörüyor。 Temeldekiihtiyaçlarıkarşılamayayönelikçamaşırmakinesi,buzdolabınınyanısıraözeliklekullanımıartep ceptelefonlarınaparalel olarak artan bazistasyonlarıbu tehlikenin enbüyüü。

Türkiye’de2001,您可以在BTKsorumluluğundaydı。上找到vericilerin kurulumu ve sonrakisüreçler。 Odönemitakip edenyıllardayaşamalanlarınınçokyakınlarınakurulan bazistasyonlarıhalkıntepkisiylekarşılaştıvesağlığındanolan insanlar mahkemelere bu istasyonlar 她的母亲和母亲之间的关系非常普遍。她的宗教信仰来自萨尔瓦多。

Bu durumda elektromanyetik radyasyonun psikolojikdüzeydeetkisi en a z sinir Sistemi kadar etkilidir。 Bundan korunmak她的ne kadar zor olsa dakullanılmadığızaman elektronik aletlerinfişlerininçekilmesi,teknolojikürünlerinkullanımınınyerigeldiğindesınırlandırılölöllemılılkekdenden Enönemlisiisözellikleevdeğiştirirkenyaşamalanıçevresindebaz istasyonunun olupolmaması,saklanma ihtimali olan yerlerin iyicearaştırılmasıalınabileceken etkiliyöntem

贝图尔·格肯