Förstadejten? —Härkommer 11(avgörande)提示

Nu har nihörtsett tag,detkännsbra och detärdags ats ses。 Vad kan dugöraföratt dejten skakännaslika bra som kontakten hittills。 Tyvärrkan’småmissar’vigörsabba hela det positiva ni harpågång。

Självheter jag Angela Ahola har upplevtbådebra och heltvärdelösamöten。 埃特·安塔尔·蒂斯(Even antalårstid)下的Drivit eget,亨尼特·贝塔·米格·伊根诺姆(rad mig igenom en radmöten)–JobbmötenSom privata。 Ibland kan mansättafingretpåvad det var som gjorde det bra och ibland inte。 Bokstavligt talat klickar det med vissamänniskormedan ettgängmötenfaller iglömskaungefärsamtidigt mansäger’hejdå’。 Ärdet mig det berorpå? Ärdenågothos den andra ,埃勒·汉德尔·德奥姆·奥贡渣— —Någotsom finns mellan oss? Nånstansblev jag fascinerad av vad exakt detärsomhändernärtvåmänniskorträffasoch arbetar idag med attföreläsakring detförstaintryckets betydelse,ickeverbal kommunikation och personkemi。 Någonmånadsedansläpptejagävenminförstabok’Konsten attgöraintryck’。

Sakenärden att duärsäkertenjättetrevlig人。 Kruxetätatt det vet andra inte。

从konstateraär到kontörkanbörjamed的入侵以及在beadma的fürden duär的入侵。 Utanutifrånsåsom de uppfattar挖。 Och dethärgälleralla。 您可以在其他国家或地区使用yrkesverksamma domare ochnämndemänpåverkas。 萨尔文·安德拉·德拉尔·萨尔特·萨尔瑟·奥姆斯·德·菲特勒·瓦尔德·维勒·德·梅德韦尔纳

Nästafrågaär:与Las av av varandra互动的消息? 在电视上观看音乐的时候,在电视上观看吗?

Svaretär:Efter en stund。 并在安德烈斯·埃根斯卡珀(Korrektläserav den andres and egenskaper)上。 Närvi kommitförbiden lite stelabörjan,男子直到punktendåvibörjarfundera被封为“ vad ska vi nu prata omdå”börjarvi troligen se den Andras人。 Interaktion som vara i en minuterer in mer korrektabedömningarände kortare。 速记员anställningsintervju—信息与知识共享。 至少要进行互动,直到可以继续学习为止。

好的,可以在Viktiga dejten上吗? 不可抗拒的信息,请与我们联系。 Annarsärvimänniskorbenägnaattstängadörrenganskaomgåendeochnågraandra chanser gessällan。 Härkommer的11条提示可帮助您建立起联系。

 1. Var Medveten。 Detförstaintrycketvägertyngreändet andra。 Gjorde du ett positivt intryck-完美。 Dåvill andrafortsättaatt se dig precisså。 Ett Mindre Brasådant领队tyvärr直到att Relationenbörjariuppförsbacke。
 2. Förebered挖 。 Vemärdet du skaträffa? Hurklärhan eller hon Sig,vad har henförbakgrund,förintressen? Jobbig tystnad的Funderagärnautnågrafrågor。
 3. 海尔斯宁。 斯卡卡(Skaka)手游民kramasnärniträffas? Det finns bara ett svar:情境中的坎恩。 Har ni haft mycket och bra bra kontakt innan kanske en kram kan fungera。
 4. Ögonkontakt 。 安达拉河畔的萨克纳斯山脉公园。 Ett uttrycksfullt,intresserat ansikte kommunicerar按摩师。 Ett leendegörat v uppfattas positivt:知识分子的观点和观点。 Nedsänktaögonbryngöratt du uppfattas som arg ochupphöjdaögonbryn—“ jagärintresserad,贝拉塔梅尔”。
 5. 签证介绍 。 在sigsjälväratt中的详细信息—只是在sigsjälv中的mycket方面进行了说明。 合作伙伴,签证参与人。 形势发生了变化。 Artighet och trevlighet kommer manlångtmed。
 6. Kroppen och gesterna 。 到附近的其他城市询问签证,直到varandra om vi har ettöppetkroppsspråk。 您可以使用syplia手动压气机,也可以使用” —“芬兰人inget atdölja”。 尼克(Attnicka),莱加(Läggahuvudet),Sem Empatisk等。 Ring du dig ryckigt,《因果报应》。 Det tar fokusfrånditt budskap。 Undvik en hopsjunkenhållningochöverdrivnagester。
 7. 斑驳 。 Vi gillarmänniskorsomärlika osssjälva。 Oavsett det handlar omåsiktereller saker vi gillar attgöra。 Har ni会收到gemensamt吗? 您需要先阅读一下。 Vi kan ven spegla den andrashållningoch gester。 Självklartpåett snyggt och diskretsätt。
 8. Tänkpåklädseln 。 Ävenhärträderfenomenet —“行为的最薄层面” — —在oss,hurfådeänär中。 Såvar noga med detaljerna。 Vilken bild vill du ge av digsjälv? Tänkocksåpåvem du skaträffa,hurklärhen sig吗? 危险品—地下啤酒瓶。
 9. Vad ska ni prata om? Undvik未成年人。 普拉塔·加尔纳·布雷特(Pratagärnabrett),男子与维克多·德·孔斯特维埃拉·阿姆内纳(Undvik de mest) 幽默–幽默的表情。 Känsloröverhuvud tagetär文胸。 Ingen vill dejta enkänslolös机器人,操作人员和操作人员。 哈fingertoppskänsla。
 10. 罗滕(Rösten)特尔维格·泰克尔和特尔维格·拉特尔。 最正的地位。 Svordomar har en annan inverkan。 继续阅读。 您可以在lyssnapå的er mer intressant商店中学习。
 11. 凯恩·索恩·维纳雷 。 Givetvisbehövervi tropåosssjälva。 Ett snabbtsättattökasjälvförtroendetätatställasig i en’powerpose’—中型和中级–déökardinasjälvförtroendehormoneroch minskar Stresshormonerna。 Mengördet innanmötet。 我将为您提供帮助 ,以免您因不满意而感到厌烦 ,我将继续为您提供帮助。

将lycka搅匀!

/安格拉

PS。

Om du tycker att dettaämneärlika fascinerande som jag kan du duläsamer om detta i min bok’Konsten attgöraintryck’och dufårmeräängärnaladda nervårnya innovation-appen Tosify(betaversionta)– somdig exakt vilka signaler din profilbildsänder。 免费。 Mer info om minföreläsning’Konsten attgöraintryck’samt minnyaspirationsföreläsning’Skulle du vilja ha digsjälvsom kollega’。 Biljett直到Öppnaföreläsningen’Vemärdu egentligen? —萨尔瓦多·杜罗特·里维格·里夫(Måvetenskapenshjälp)(斯德哥尔摩,哥德堡与Linköpingmed Wimab)。 Ochhärhittar du mina sociala媒体分析器等,samlade。

绩效考核专家
“ Denhärföreläsningenborde alla lyssnapå!”
“ Jag trodde aldrig att和psykolog kunde varasåhärrolig。”
“ Bland detbästajagnågonsinhört!”