杰克·沃斯塔克·拉诺·贝兹·乌西娅·德维古

Wiadomo,w depresji bywaróżnie,ale osoby,zktórymirozmawiamczęstojakmantrępowtarzają,na najtrudniejszesąporanki。 Kiedyś到byłateżmoja咒语。 请您在sopie做我的旅行,然后再在dobry poranek中旅行。

  1. Najlepiej wstaje十,ktosięwyspał。

Budzik ustawiam tak,żbydaćsobie co najmniej 8 godzin snu。 Jak mam trudniejszy czas,至i10。iaden poranek niebędziedobry,jeśligłowabędziepękaćz niewyspania。 Sen to dla mnie podstawa w dbaniu o siebie,co prostu musisięznaleźć。 (w punkcie 2 tego tekstunapisałamwięcejo dobrymśnie)

2.馅饼,果冻,鸡蛋饼,鸡蛋饼。

精神病,阿尼·阿德涅·因内兹·尼·桑波(toyby doczegośsłużyć)。 Ale nie ulegawątpliwości,żektoś,kto na widok Twojego jednegouchylającegosięoka reagujedzikąradością,albo wpychaswojąsłodkąmordę,zakończonkbo zukákákókákákókákákókázókıkáyzáyónnose suczka)zdecydowanie pomaga w porannymżyciu。

Spacer w dresie narzuconym napiżamę,chociażbykilkuminutowy,笑话超级。 widzisz,żewiwisisięjakośkręcio tej nieludzkiej porze,ptakiśpiewają,słońceświeci,albo deszcz tak sobieładniepada,ludziegdzieśdoziziziżyżpiżyąpipiam,s

Oddychasz,przestawiasznogęzanogą,napoczątkutrochębez przekonania,potem jest coraz lepiej,dzieńmożnauznaćzarozpoczęty。

3. Porannerytuałymagiczne。

Moimhasłemporanka开玩笑说“ Powolutku”。 Bardzoważnejest dla mnie,eby niezaczynaćdnia od analizowania listy rzeczy do zrobienia,odpisywania na maile,albobłądzeniapospołecznościówkach。 Roztaczamzaporęprzeciwstresową🙂

Poranek jest zarezerwowany na zezezy przyjemne:trochęjogi alboćwiczenianakręgosłup,prosta medytacja zćwiczeniamioddechowymi。 Nikt do mnie niemówi,niczego ode mnie nie chce,skupiamsięna oddechu i tym,jaksięczuje mojeciało。 Potem zaczynamkombinowaćco dobrego zjem naśniadanie(nie zawsze jestemgłodna,ale zawsze staramsięsprawićsobiejakąśmałąkulinarnąprzyjemność),wstawiamwodęna gaz,włączammuzykone。 Następnieobowiązkowakawa(bez kofeiny!tutajpiszędlaczego)w泛音kubku(喜欢做的菜式就是kubkowa fetyszystka😉)。 请做niania和kawy gazetka,skrawekksiążki,cosze czegodzieńwcześniejniezdążyłamdoczytać奖。

Dopiero kiedyposprzątampośniadaniujestem gotowa,żbyotworzyćkalendarz,rozpisaćlistęzadańna 10dzień,potemwykreślić1/3。 我开玩笑说我不喜欢我,不喜欢我,不喜欢普瓦基奇(Po takim rozruchu spokojniewypływamwdzień)。

4.多布罗奇(Dobroć)dopasowania。

Taknaprawdęnie chodzi o to,żebyznaleźćniezawodnysposóbna to,żebyo porankuwyskakiwaćzłóżka,jak z armaty。 Całymyk polega na tym,żbypoobserwowaćsiebie iuświadomićsobie,jak w danym momencie funkcjonuje naszeciałoi psychika。

Jeślimam akurat tak,żwięcejenergyi odczuwampopołudniami和nie ma sensukatowaćsiętrudnymi zadaniami od samego rana。 Trzebaprzesunąćte najbardziejwymagającerzeczy na chwile,kiedy energetyczniebędęw stanie impodołać。 杰西里·玛玛·阿库拉特·塔(jejeli mam akurat tak),ra·拉诺·布赞(SiePeñnawerwy po)、, eby stopniowo w ciniagu dniatęwerwętracić,próbujęustawiaćświattak,żebynajwięksadazya dazyka dawka zada。 来自zale —ności od pory roku的TentencjeLubią女士–乳胶,kiedy budzi mniesłońcemam intensywniejsze poranki,zimąwolępracowaćwieczorle和przywiony dossypłymchsta。

Ponad wszystkoważnajest jednakuważnośćna aktualny stan psychiczny。 Jeśliczuję,ma mam akurat gorszy moment,nie ma szansy,żebymwstałazłóżka,albootworzyłamaila czywyszłaz domu和po protutu tego nierobię。 Ludzie,zktórymiżyjęipracujęsąuprzedzeni,żmogępotrzebowaćtakiego czasu dla siebie。 Dobrze zawczasuprzygotowaćsobie plan awaryjny —miećkogośnazastępstwo,jeślijest takakonieczność,kogośkto odbierze dziecko z przedszkola i odstawi do domu,kto niebędztyaytysiyty Wartoteżustalaćtrochędłuższeterminy realizacji swoichzadań,żbymiećawaryjny bufor w razie potrzeby和sięniepotrzebnie niestresować。

Bo gorszydzieńjest po到żebyo siebiezadbać,nie po到żebyboksowaćsięzeświatem。 Korzysta si w w edy z urlopu nażądanie,albo bierze zwolnienie lekarskie。 Tak do cholery,zdrowie psychiczne和teżkwestia medyczna ikażdyszef czy lekarz pierwszego kontaktu powinien dorozumieć—jeślinie rozumie,要去zmień。 Twoje zdrowie开玩笑najważniejsze。