原则—雷·达里奥[生活第3部分]

3.持开放态度 “ EGO是最大的障碍” 自我: — A““ A Lowerโต้ตโต้ตส่งผลให้ปฏิบัติ/ส่งผลให้ปฏิบัติบฝ่ตส่งผลให้ปฏิบัติติญ “น“新皮质-更高级别”(”องชั้นนอก—ที่สามารถพัฒนาได้และทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์)…ทำให้มนุษย์ใช้“ุษรรกะ—เหตุและผล”เหตุและผล -杏仁核被描述为情绪上的战斗或战斗反应的唯一原因。 —งอย่างการทำงานของ2ส่วนนี้:หากมีคน”ถามความคิดเห็น”เรา,ขณะเดียวกันเขาโต้ตอบ+มีเหตุผลมากกว่า。 ะรารู้อยู่แก่ใจว่ามันมีเหตุผลแต่เ​​รารู้สึกโกรธเคืองไม่พอใจเพราะ低层พยายายอกก กำลังทำอะไรอยู่。 ที่เป็นั้นต้องไม่ปล่อยความอยาก“ที่เป็นฝ่ายถูก”อยู่เหนือความสำคัญ“ความจริง” —盲点:ทำให้มองเห็นภาพในทางของเราแค่นั้น(เข้าทำนอง:สิ่งที่เราไม่รู้แต่เรานึกว่าเรารู้)นำให้คลาดเคลื่อนจากการมองเห็นที่แท้จริง(ขนาดสิ่งของ/เหตุการณ์1อยคาค งองแตกต่าง+ย่อยLayerกันเลย。ดังนั้นผู้ยึดติด“ EGO&BLIND SPOT”มักจบ/โต้ตอบด้วยความโกรธเคือธเคืต่อผู้ที่เห็นต่าง…

原理-雷·达里奥[生活第2部分]

2.使用5步流程使您想要的生活变得圆满 有5个步骤 a)有明确的目标。 b)识别并且不容忍阻碍您实现这些目标的问题。 c)准确诊断问题的根本原因。 d)设计计划,以帮助您解决这些问题。 e)采取必要措施将这些设计推向结果。 –เพื่อEvolveอร่างรวดเร็วร็วรหมรหมรหมรหมรหมรหมรหมรึงร— — —→—า(ไม่ปล่อยเลยมัน)ที่ขวางทางเป้าหมาย— —->>ราะห์ถึงปัญหา— —->ดีไซน์แผน—→ลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำ –หลักห้าข้อ…..ขอให้ลิสแยกแต่ละข้อให้ชัดเจน(อย่ารวมกันเด็ดขาด)ไม่งั้นเราจะไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงะเมื่ราะเมื่อปัญหาได้เผยมาเราอาจไม่มีทักษะเพียงพอที่แก้ไข(คนเราไม่ได้เก่ง ทุกด้าน)หาคน/อุปกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้(เราแค่ต้องรู้ว่า“คน/อุปกรณ์”หยิบยกมาใช้งานเมื่อใด) –เป้าหมายคนเรามีหลายอย่างแต่—ารเรียงลำดับเป้าหมาย—เลือกลงมือทำก่อนหลังนั้นสำคัญ。 อย่าสับสน/ทำขัดกันระหว่าง“เป้าหมาย”(เช่นฉันฉัาพดีรูปรหิวางสวนไก่ทอมTOT)…。ยิ่งเราผสมผสานสองส่วนนี้ได้และรู้สึกpassionิ่งเ มาถูกทางแล้ว –กฏเกณฑ์อเพื่าหมายอย่าไปยึดติดเยอยะาหาญกับเส้นทางที่เราเห็น的可能性很高,ก้าวเดินและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้คน…

原则-雷·达里奥[生活第4部分]

4.了解人们的接线方式非常不同 ำนุษย์ทุกคนอยู่อย่างที่เป็นโดยใช้ส่วนไหนมากกว่าในการดำรั่นั่นเองงซ้อยายนำ—ขวานำล้วนมีวิถีคิดต่างกัน(หากเราต้องการพัฒนาเปลี่ยนนั้นทำได้เพราะสมองส่วนneoรneoรneoร นคาให้ร่าง-จิตพัฒนาไปสู่ความสามาถเารถเราได้)2คนจำพวกนี้ทำงานร่วมกันยจะคอมมีสิ่งขัดแย้ง นให้เปลี่ยนเราควรเรียนรู้ข้อเสียคนนั้นและสร้างความเป็นไปได้กับเค้าแทน= SYNC”。 TIอาให้ดีไปรู้ตัวเองก่อนว่าเป็นคนประเภทใดMBTIช่วยได้ได้องทำเทสดูเมื่อใดที่รู้เราราจะเข้าใจที่กระทำอยู่ปัจจุบันนั้นมันทำงานมาจากส่วนไหนในตนเอเอง ทุกคราทุกคนมีจุดแข็ง-ด้อยและมีบทบาทสำคัญที่ต้องทำในชีวิตธรรมชาติจัดสรรทุกสิ่งอย่างเจตนาสิ่งกล้าหาญไม่ได้เกี่ยวว่าเราดูคนอื่นอย่างไรแต่เป็นตัวเราที่อนุญาติให้เป็นเนื้อื้แท้าใครบอกให้ คุณเป็น(ในแบบที่เค้าอยากให้เป็น) -หัวหน้าทีมไม่ต่างจาก指挥วง乐团(Orchestra),รู้ข้อเด่นด้อยของลูกทีมและดึงสิ่งที่เค้าเก่งออกมาใช้(只发挥个人最大的才能,但作为团队合作) – Lego Setทำเพื่อ实现我们的目标,然后出去寻找丢失的物品。 (心理布线)