精神病测验的奇怪答案

乔恩·罗森(Jon Ronson)的TED演讲 นที่ฟังตนTED Talk Talkอนอาบน้ำสนุกดีเลยอยากมาเล่าต่อ ลรัรก็พนก็พาคุณจอนไปรู้จักกับโทนี่ซึ่งเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลBroadmoor(犯罪分子的疯人院Broadmoor庇护所)ซึ่งจริงๆแล้วโทนี่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นPsychopathแต่ว่าตอนอายุ17ไปมีเรื่องชกต่อ แล้วไม่นยอกให้แกล้งบ้าจะได้โดนส่งไปเข้าสถานบำบัดมีพิซซ่ากินมีเกมให้เล่นหนุกหนานๆฮีก็เลยโอเคงั้นกูแกล้งบ้าเลยแบบไปบอกจิตแพทย์ว่าขับรถชน กำแพงแล้วรู้สึกเกิดอารมณ งางเพศ(อ้างอิงมาจากหนังเรื่องCrashที่เพิ่งดูมา)แล้วก็บอกว่าอยากดูผู้หญิงตายเพราะทำให้ตัวเองรู้สึกปกติดี(Ted Bundy) )Broadมาๆคงแกล้งบ้าเนียนไปหน่อยไม่ได้โดนเข้าแค่สถานบำบัดแต่โดนส่งมาBroadmoorที่มีไว้คุมตัวอาชญากรที่มีความผิดปกติทางจิตไปเลยจ้า….. จะติดแค่ามซวยก็บังเกิดเพราะจากตอนแรกที่ถ้าติดคุกธรรมดาจะติดแค่5ปีสรุปตอนนี้อยู่มา12ปีแล้วง่าแล้วโทนี่พยายามจะพิสูจน์หนักมาักมากูไม่ได้บ้าโว้ยปล่อยกู๊วววววแล้วไม่มี ใครเชื่อ Scientistนี้โทนี่ก็เลยคิดว่าเออจริงๆถ้าเราคุอ ระเบิดเขาก็เลยไปเล่าให้จิตแพทย์ฟัง(คือพยายามจะชวนคุยเรื่องสามัญ)ดันโดนจดลงมาในสมุดคนไข้อไข้า “เชื่อว่าผึ้งสามารมนระเบิดได้” ก๊ากกกกกกลายเป็นดูบ้ากว่าเดิม ความซวยไม่จบแค่นี้เขามซวยไม่จบแค่นี้เขามซวยไม่จบแค่นี้เขนมซวององาเนี่ยเป็นสัญญาณของอกอก…

对话不是表演,而是良好的公众演讲的基础

等等,这是怎么回事? 如果我们将公开演讲误认为是一种表演性行为,那么我们会以为有正确和错误的方式去做。 难怪我们对犯错感到焦虑! 关键是将公开演讲视为没有对与错的对话。 我在YouTube上观看的第一个TED视频令人震惊。 一位著名的学术/科学家/商业特立独行者将他们的演讲留给我分享和分享! 此后不久,我的提要就被在世界各地的会议上拍摄的成群的其他类似视频所拍摄-TEDx,Ignite,99U,PechaKucha,IdeaCity,Google Talks,Big Think和许多其他我无法提供的视频从我头顶上说出名字。 尽管其中一些内容仍然让我感到点击,但是当我第一次在波兰的TEDx活动上发言时,对它的热情开始减弱。 (对我来说幸运的是,这只是一次公司TEDx活动,因此很多内容并未发布给公众。这样,我可以告诉您我如何看待这种体验,而不是被它困扰。) 当我上台时,不可能将我的热情传递给几乎完全由公司员工组成的听众,我感到自己是一个冒名顶替者。 在大型活动开始的前几周,我礼貌地接受了指导,远离了我所想到的任何结构,并要求遵循更传统的TEDx结构。 从那时起,我了解到TEDx演讲的重点在于表演而非公开演讲。 总是存在对与错的执行方式。 这就是为什么出色的表演者暂时无法承受。 他们需要抓住时机,完全排除犯错的机会。 也许这可以解释为什么在表演性背景下分享的想法如此令人印象深刻。…

克服压力的艺术– Amrutha Shet

克服压力的艺术 肾上腺素激增,手掌和额头满头大汗,发白,发麻和气喘吁吁……听起来熟悉吗? 到过那里? 那么可以肯定,这篇文章适合您。 每个人每天都会面对某种恐惧,或者可能像对昆虫的恐惧一样微不足道,或者像恋爱中的不安全感这样巨大,我们没有一个人能够避免这种恐惧,这反过来又导致了压力。 它只不过在我们想要取得成就时就使我们落后一步。 作为一个因童年时代的创伤而对车辆产生的恐惧根深蒂固的人,学习骑车并不像其他孩子那样容易和自然。 每次引擎点燃,我的焦虑也随之点燃。 经过无数次徒劳的尝试之后,我终于放弃了学习永远骑车的想法,直到最近我观看了专业心理学家凯利·麦格尼加(Kelly McGonigal)的演讲。 听到她之后,我再也没有回头路了。 凯利·麦格尼加尔(Kelly McGonigal)说,当我们遇到压力时,我们通常认为这意味着我们不能很好地应对。 但是,如果我们反而将压力视为标志,表明您的身体正充满活力,准备让我们准备好应对生活中遇到的任何挑战,该怎么办? 换句话说,您不再需要摆脱压力。 您只需要在压力上变得更好。 我在骑行时运用了这一原理,奇迹般地使我第一次没有压力或焦虑,而且我什至学会了骑行。 人们说面对您的恐惧而不是面对恐惧。…

5泰德演讲将改变您的生活

在有史以来观看次数最多的泰德演讲之一中,艾米·库迪(Amy Cuddy)讨论了肢体语言和形式如何不仅可以改变人们对您的看法,而且还可以改变您如何看待自己。 Cuddy对她称为“力量构成”的事物进行了研究,探讨了肢体语言如何影响您的感觉。 艾米想回答的问题是:“我们的非言语控制我们的思维和感觉吗?”她在教室里观察了MBA学生,并注意到那里有强大有力的人。 通过观察和研究,艾米得出结论,“动力姿势”中的2分钟实际上可以使您的感觉和行为发生重大变化。 Amy提出了一个有争议的想法,即“直到您完成才将其伪造”,并证明“直到您将其伪造成它”才是有效的。 这个想法可能会影响您在求职面试中的成功方式,您对课堂的参与,对社交生活的信心等等。 通过艾米·库迪(Amy Cuddy)关于肢体语言的演讲,了解“微小的调整(可以导致)重大变化”。 2.单一故事的危险,Chimamanda Ngozi Adichie 时间:18分钟 有助于:听力技巧,社交生活,沟通 Chimamanda Adichie仅通过聆听和判断事物的一种观点来讨论自己一生中的错误判断。 她在尼日利亚长大,她承认自己小时候就能很快判断一个像他们一样贫穷的人。 Chimamanda解释了我们应该如何谨慎,不要采用我们所听到的国家,个人,辩论或故事的第一个或任何一个观点,因为这从来都不是完整的事实。…

播客,权力构成和冒名顶替者

看归属感和应得的。 我在那种南部城市长大,那里的父母是谁。 成人对年轻人的第一个问题始终是“谁是你的妈妈和爸爸?”因为小镇很小,而且大多数人的经济状况相似,所以我们对社会经济地位的了解不像对家庭的历史那么了解。 我的遗产是我父母数十年来树立的正直,机智,慷慨和尽责的声誉。 我努力做到这一点,并在那个世系中赢得了自己的位置,而自从我什至不懂这些词之前,这些特质就一直是我身份的一部分。 但是,仅在最近几年中,我才开始完全理解这种身份的所有含义,这些含义是我的天赋,而我很荣幸地将自己的第一选择与它融为一体。 瞧,尽管我父母付出了所有的天赋和辛勤的工作,我们的生活还是很谦虚的,而人生的结局并不总是相遇的。 谦卑是他们教给我的另一项美德,而且某种程度上-也许是通过阅读别人听到我的成就进度时听到别人的表情和声音的惊奇-我认为这种谦卑转变成了一种信念,即我在某种程度上要小一些,我不属于我成年之后的成就圈子。 我离开了一个舒适的荣誉点,在一个小镇上,在一所精英私立大学学习全额奖学金。 其他学生的父母中有80%自己付出了高昂的代价。 文化冲击是真实的,我的辩护强调我与主流之间的差异。 我让自己不属于我的骄傲。 我认为这些年开始了我成为冒名顶替者的感觉。 这些感觉从未真正消失过。 我很难告诉别人我的工作。 我不是说:“我是一名柔术运动员。”我是说:“我参加柔术课。”我不是说:“我是艺术家……或作家……还是运动员。”措辞始终是“我画。 我写。 我努力工作。”我只有在自己在家中和在饥饿的人身边时,才真正感到自己是应该得到的。…