工程视图中的焦点与多任务

焦点焦点任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务ยิ่งสร้างคำถามในใจหลายๆคนมากขึ้น…เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า… 聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦ซึ่งงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะการทำงานทางด้านเทคนิคมักจะเหมาะกับการทำงานประเภทนี้ังมีความเชื่อเรื่องพลังจิตใต้สำนึกที่เมื่อเร ใช้จิตสำนึกในการคิดหรือทำอะไรมากๆแล้วจิตใต้สำนึกจะออกมาช่วยทำงานซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำงานแบบ焦点เป็นระยะเวลานานระดับหนึ่ง Multiารทำงาน多任务ั้นทำงนหลองทำงงทำงนทำงนหลน Multiาน多任务ในอีกมุมคือการทำงานหลาๆ Multiรแกรมอีกงานซึ่งในบางหน้าที่จะต้องสามารถทำงานที่เป็น多任务ได้ดีนเช่นเช่ริการโครงการหัวหน้าทีม 任务列表任务切换上下文切换上下文切换เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นตอนเช้าเข้ามาในที่ทำงานหลังจากชงกอแฟแล้วคิดว่าจะต้องเริ่มทำตรงไหนดีบางคนจะต้องใช้เวลางใช้เวลนการอุ่นเครื่องคิดตรงนี้อ 任务切换任务管理任务管理任务管理งทำรโดรมเมรมเมอร์ท่านนั้นก็ต้องทำ任务切换 ถึงปานกลางว่าเมื่อกี้เขียนโปรแกรมไปถึงไหนแล้วและก็ต้องทำ任务切换กลับไปเขียนโปรแกรมที่ค้างอยู่ ทำารทำ任务切换แต่ละครั้งจะมีต้นทุนที่เราต้องใช้คือเวลาซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการถูกรบกวนในแต่ละครั้งอจะต้าถึง25 ในภาพรวมแล้วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานถึง40%ใช้ไปกับการทำ任务切换 Multiารทำงาน多任务ั้าจำเป็าเสรออิ่งที่จะต้นงที่สอจะต้นSwitchอ ทำนก็เช่ารทำ任务切换ก็เช่นเดียวกันถ้าใครต้องเดินมาทางสาย多任务 เป็นสิ่งที่ทำได้คนจำนวนมากทำได้เราก็ทำได้และก็ทำลองทำฝึกทำบ่อยๆลองให้โจทย์ยากมากขึ้นกับตัวเองเช่นนั่งดูหนังทำงานและเล่นเกมไปพร้อมๆกัน งนที่ทำงานด้วระเภทที่ต้องFocusั้นที่ทำงนจำเป็นต้องมีทักษะเรื่องTask Switching ที่แม่บ้่อยื่างข้างบนที่แม่บ้านเดินดังตัวาถามเรื่องอาหากลากลนืรืออาจจะเป็นหัวหน้าห ทรศัพท์เข้าซึ่งถ้าเราสามารถทำ任务切换ได้ดีก็สามารถกลับมาทำงานที่กำลัง焦点ต่อได้อย่างต่อเนื่องแม้จะโดนรบกวน…

很长一段时间以来,我一直以一种“足够好”的心态生活。

很长一段时间以来,我一直以一种“足够好”的心态生活。 我拥有足够的技能,足够的能力,足够的视野,足够的影响力来做事情,以至于我可以说:“是的,这很好。 够好了”。 这种态度产生了非常不健康和诚实的事情,而不是上帝应得的。 人们对上帝赋予我的价值和潜力缺乏清晰的认识。 我每天都有潜力在周围和周围的人中激发价值和意义。 然而,我有多频繁地通过这些机会来进行动议,就像这些机会并不重要一样? 在这样做的过程中,我不仅不能按照上帝的意愿过我的生活,而且我错过了很多机会来激发他人以价值和故意生活的机会。 朋友,你和我都是以这种意图和价值创造的。 上帝不仅有一天想:“哦,我应该创造________(插入你的名字)。 射击,我落后于创造它们。 至此,我已经创造了58亿其他人,我将汇集一些素质,特质,技能和能力; 快速塑造它们,盘点头发,然后按自己的方式发送。”不! 如果您还没有读过诗篇139:13–18,请查看有关神的创造过程的记载。 因为你创造了我的内在世界; 你在妈妈的子宫里把我编织在一起。 我之所以称赞您,是因为我感到恐惧和惊奇,使您的作品很棒,我知道那很好。 当我被制造在一个秘密的地方,当我被编织在大地深处时,我的框架并没有对你隐藏。…