Stanęłamna brzegu fiordu stromego

莫泽·莫里斯瓦茨奇·扎帕尔沃·米尔·德瓦什·皮尔萨赫。

Rzucającmniebezlitośnienapodłogę。

Dojmującystrach przedoddechem i brakiem jakiejkolwiek struktury,sparaliżowałmnie。 Dosłowniepadłamnaziemię,zzamarzniętymkręgosłupem。

Lękprzedwzbierającąprzedemnąfalą,faląskonstruowanąztysiącaelementów。 Falązabierającąmnie zawsze do innegoświata。

Trzymamsiękurczowoskały–jeśliznowuskoczę– tozniknę,tak jak zawsze znikam。 您可以在地图上显示自己的名字,也可以在图片上显示该图片。

致十个勒克,勒克莱森,韦帕德瓦姆·托罗夫。 我们的合作伙伴是我们的合作伙伴。 Obróciłamsięzapóźnowciążbiegnąc。

opeopuściłamswoje ja。

要takie lepsze ja。

Wybiegłaz siebie samej。

Krzyczącw biegutyłem:

“做zobaczenia。 Na razie !!”