Sodasta kotiin palanneet miehet toivat sotatraumansa koteihin

TOISEN MAAILMANSODAN aikana noin 18 000 suomalaissotilasta oli psykiatrisessa hoidossa。 Sotienjälkeenkoteihin palasi tuhansia henkisesti haavoittuneitamiehiä。

Kodeissa psyykkiset ongelmat tulivatnäkyviinmuun muassa painajaisina,unettomuutena,yliherkkyytenä,äkkipikaisuutena,masentuneisuutena,taiväkivaltaisuutena。

Monien mukana tulimyös和alkoholinkayttö。 Rintamalla alkoholilla oli puudutettu苏丹kauheuksia。

Sotakokemuksista tai ongelmista oli vaikea puhua,ja asioitakäsiteltiin用于sanojen sijaan alkoholillasekätyötätekemällä。

Psykiatristajälkihoitoaei sodanjälkeenjuurikaan ollut tarjolla。

— Suomalainen psykiatria ei sodan aikana,eikäsodanjälkeentunnistanut sellaista asiaa kuin外伤,sanoo historiantutkija VilleKivimäki。

— Psykiatreja ja psykologejakin oli niin pienimääräverrattuna siihen,埃达·索达萨oli ollut 700 000–800 000miestä,eijälkihoidolleolisi ollut paljonmitäänmahdollisuänärästästluyyalluonstlutyaylutonut silut,瓦伊卡·西卡

Jatkosodanjälkeensotapsykiatrisia hoitopaikkoja ryhdyttiin sulkemaan nopealla tahdilla。

Hoitopaikkoja oli sodan aikana parhaimmillaan ollut virallisesti 1800,muttayhdeksänkuukautta sodanpäättymisenjälkeen,paikkoja olienänonoin 60 potilaalle。

Psyykkisten ongelmien ei ajateltu johtuvan sotaolosuhteista,ja katsottiinettäsotapsykiatria oli tehnyttehtävänsä,kun pahimmat oireet oli saatu hoidettua。


NAISETsietivätailahteleviamiehiäänjaheidänalkoholinkäyttöäänhyvinpitkälle。

他在科索沃(Kokivat perheen)上学习,在科西嘉(Koska)上工作,在科斯卡(Vovast)上学习。

— Olen lukenut paljon naisten muistelma-aineistoja sodanjälkeisestäajasta,joissa osa on sanonut ihan,以及其他国家的taistelunsa sodanjälkeen。 他在sanooKivimäki的katsoivat omaksensapitääperhe kasassa jaymmärtäämiestämyöshyvinpitkälle。

Raskaat maatilantyötja hugeuu lapsista oli use injäänytnaisten harteille,miestenlähdettyärintamalle,ja heololivad odottaneet kotiin palaavan miehen tuovan helpotustaelämäänottamalla

他在书画,书画,书信,书信,书信,书信,书信上作了证明。

Lapset oppivat用于olemaan hiljaisia ja huomaatomtomia。

Miesten suhteet omiin lapsiin saattoivatmyösjäädäetäisiksi。 Tunteidennäyttäminensanoin tai halaamalla,ei ollut sodan kovettamille miehille aina helppoa,eikäsemyöskäänkuulunut yleisimmin tuon ajan kulttuuriin。

” Psykiatrien tutkittavaksi tuodut miehettärisivätkauttaaltaan ja tuijottivatmykkinäeteensämihinkäänreagoimatta,itkivätkuin lapset,eivätpystyneetenäteärkähänhänäsäääänäätäätääkätäätäätäätätätät Heidänunissaan kummittelivat silpoutuneet致敬ja romahtaneeseen korsuun hautautumisen aiheuttama kauhu。”

Yille oleva lainaus在VilleKivimäenkirjoittamasta kirjasta Murtuneet mielet上— 1939–1945年在Taistelu suomalaissotilaiden hermoista上 (WSOY 2013)。

Psyykkiset ongelmat laitettiin miesten omaksi syyksi。 Niiden katsottiin johtuvan muun muassa heikosta luonteesta,matalastaälykkyydestätai miehen vajaavaisuudesta。

Hoito oli yleisimmin lepoa ja rauhoittavaalääkitystä,sekänaishoitajien antamaa rohkaisua。

Jos mies ei levolla toipunut,kaytettiinmyösrajumpiahoitomenetelmiä,kutensähkösokkeja,insuliinikoomahoitoja,tai sokkihoitojaCardiazol-lääkkeellä。

Psykiatrinen hoito olipääsääntöisestipahimpien oireiden hoitamista,jonkajälkeenmies pyrittiin palauttamaan takaisin rintamalle。 Jos se eienäänisnis,Mies siirrettiin sopiviin,puyjatyöpalvelustehtäviin,kuten hevosmieheksi,paarinkantajaksi,tailinnoitusrakennustöihin。

Potilaat,jotkaeivätenäätarvinneet sairaalahoitoa,mutaeivätolleet toipuneet palveluskelpoisiksi,lähetettiintoipumaan erillisiin toipilaskeskuksiin。

PSYKIATRISEEN hoitoon joutumisensyynäoli useimmitentykistökeskityksistäaiheutunut mielenjärkkyminen。

Hoitoon harvemminpäätyiyhden keskityksen seurauksena,muta toistuvana japitkäkestoisena,se saattoitäyttäämielenäärimäiselläkauhulla ja kuolemanpelolla。

Psyykkisesti koossa pysyminen vaati suurtahenkistäponnistusta。

Silpoutuneiden toverien ja romahtaneiden korsujenkeskellä,在其他方面的使用,请使用suna kranaatti omalle kohdalle vai。

Lähelleosuessa se aiheutti在tärinäkohtauksen中使用。 Kohtausta seurasi voimattomuuden ja uupumisen tunne,jonkajälkeenmies用在苦痛中。 sekavuutta,tai satunnaisia tajuttomuuskohtauksia的Lisäksisaattoi图拉muistinmenetyksiä

Toistuva japitkäkestoinentykistötulioli henkisestierittäinkuluttavaa。

Loppujen lopuksi jonkunläheltäpiti -tilanteen,sekäpitkäänjatkuneen Stressin ja uupumisen seurauksena,mies saattoimenettäätäysinpsyykkisen ja fyysisentoimintakykynsäs。

MONISSA suomalaiskodeissa elettiin苏丹jälkeenahdistavassa hiljaisuudessa。 Psyykkisiin ongelmiin liitettiin用于vahvahäpeänleima,eikäniistäjuuri haluttu puhua。

Ongelmatnähtiin可用于heikkoutena,pelkuruutena,tai luulosairautena。

Miehet monesti joutuivat sairaudenlisäksi,kantamaanmyösnämäpsyykkisiin sairauksiin liitetyt stigmat。 Jotkutloppuelämänsä。

Kenen tahansa mieli voijärkkyä,jaehkäolisi korkea aika lopullisestihylätäpsyykkisiin sairauksiin liitetyt stigmat。 Mielen murtuminen在yhä亚洲,josta usein mieluummin vaietaan。

Psykiatrien tutkittavaksi tuotu mies saattoi olla kuka tahansa。


Juttua varten在haastateltu myoss社会学家santntti SariNärettä上。