萨瓦特全景

Būnapirmadienių,kai pabusti7-tąryto atrodo taip prasminga; važiuotiautobusu pasitikt dienosatsakomybių,tokiųsvarbiųirneeilinių,skrodžiantavimisnusėtasAnglijos lygumas,nostalgiškaiprimenamokyklą,kurią,atrodo,jau Visai nebe neseniai baigiau。 Grįžusiškartšoktantdviračio,ir trankios muzikos ausyse apkurtintairopštiska universitetokalną; 从到yussispyrusiogyvybė的jausmo,sproginėjančiošlauniesląstelėseirstumiančiolaukkiekvienąryte nuryto vandenslašelį。 Artiesiog galibūtigeresnėdienospradžia?

布纳antradienių,佳universitete,skaitydamastraipsnįPOįžvalgos,recenzijąPO rekomendacijos,aprašymąPOįžangos,jaučiuosiTOKIAžinovė,tiesiogsieląatidavusitobulėjimui,protingėjimui,通力išminčiai,KA洪昭光CIA,beveikjaučiu,kaip吉užsimezgamanyje,十,kažkur,库尔smegenys atsakingosišimtinaiir grynai vienužverbalinęgyvenimodalį。 Nespėdamadalintis viskuo,kąsužinau,su kiekvienu pasitaikiusiu aplinkiniu,jaučiuosikaip niekad,o gal tikriau kaipkiekvienąantradienį,įkvėptajųstačiųausųirplač。 Vosspėjuatlinksėtgalvąir at aaha-hintįjįpačiųnekąneprasčiaudemonstruojamusnuovokąbeisumanumą。

Būnatrečiadienių,请保存在dar irveiksmųestafetėje。 Primena,下注nebūtinaikažkąpakeičia。 Juk ne viskasiškarto,pritariu pati sau。 Kai Atrodo,kad kuo daugiau darau,tuo daugiau padarau,ir ty tiesa。 Kaipasitikėjimassavimišurmuliuoja,kaipiššautpasiruošęsšampanas,noriušokt,juoktis,irbėgt。 Nu ir kas,kadgriūvinėdama,svarbu nosies nenukabint(jei jos nenukabina koks asfalto betonasaišku)。

Būnaketvirtadienių,kaikamštisjaunulėkėir pranyko tolyje,viskas,kąsužinojau,kąperskaičiau,nusistovi,ir dabar,regis,tereikia valios iružmojo,kad manpanorįjusvanduo。

Būnapenktadienių,kaisusimąstai,apie tai,kodl viskas vyksta,kur tai veda,prie koprivedė,irčiajudėttoliau be milkmosi,arpaįvairintkasdienybęir jauvėlsuks kuttra kitt。 Ar vien mintdviračiuįkalną,o gal pabandytjįnorskartąužsivest。 Ar dartęstbėgimą,arpatrepsėtvietoj,o galdalelępaėjėtneskubant irapsižvalgyt和juk kiek visko plyti dar ir aplinkui。

Būnašeštadienių,kai daugnebemąstantir kone be atodairos pasukusįginčytinopatikimumodešinękairėspabaigoje,nusistebiu,kaipnežinomybėsbaimėvirstaįspūdžiaspaisukua du paisukua ti dabar,rašytineir netiesiogine,bet ir vidine,tiesiogine,elgesio su aplinkiniais,forma。 Kai tikrai myliuvandenįirorą,kaitąmeilęišjaučiuapkabindamadraugę,užtai,kadšiandienji taipgražiaipavargusi,kai kartujuokiamėsišto nuovargiopriežasčių。 泰达(Ir tada),帕莱明盖(Palaimingai)努斯里克斯(julaisėjusi),迪诺斯(paingos),贝斯(panogoje),苏斯库库(kaipvoveraitė),利兹(lzdelį),萨沃(savo)洛沃耶(iravoje)或古尔什诺(pirskoninę)arbatą。

Irbūnasekmadienių,kai nebemokuskubėti,kaiminutėtrunkavalandą,mintys,plaukdamos upe,užstringaužšakos。 Kaiužstrigussmagu justitąstipriaitekančiąvandenssrovę,josjėgą,stumiančiątolyn 、,kuriąpažvelgusatgal ji maneužtvindoprisiminimų,įspūdžių,potyriųirįvy。 Ne vizualine prasme,ne。 Kažkokiosneaiškiosmetafizin’slengvybėsjausmo,kadašesu vienas didelis irmažas,ilgas ir trumpas,ryškus,blankus,skaidrus,tirštas,klampus,išsitesssssisisigis,izistuojantis,abejotinas Energija,papražiosir be pabaigos,vienąakimirkąčia,kitąjau十。 Nešamairnuneštaakimirkos,kuriąpatinešu。 Susiupusiįritmą,kurįpatiskleidžiu。 特辛加(Teisinga),维也纳(Vienintelėirneginčytinakaip patižmonių)atsiradimo teorija。 Daugialypėir miglota,kaip atsakymasįklausimąkiek巴士2卡丁车2。

Tiesiog esu。 Nu gi viskobūna。

Ir tadavėlatėjopirmadienis。