工程视图中的焦点与多任务

焦点焦点任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务ยิ่งสร้างคำถามในใจหลายๆคนมากขึ้น…เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า… 聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦ซึ่งงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะการทำงานทางด้านเทคนิคมักจะเหมาะกับการทำงานประเภทนี้ังมีความเชื่อเรื่องพลังจิตใต้สำนึกที่เมื่อเร ใช้จิตสำนึกในการคิดหรือทำอะไรมากๆแล้วจิตใต้สำนึกจะออกมาช่วยทำงานซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำงานแบบ焦点เป็นระยะเวลานานระดับหนึ่ง Multiารทำงาน多任务ั้นทำงนหลองทำงงทำงนทำงนหลน Multiาน多任务ในอีกมุมคือการทำงานหลาๆ Multiรแกรมอีกงานซึ่งในบางหน้าที่จะต้องสามารถทำงานที่เป็น多任务ได้ดีนเช่นเช่ริการโครงการหัวหน้าทีม 任务列表任务切换上下文切换上下文切换เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นตอนเช้าเข้ามาในที่ทำงานหลังจากชงกอแฟแล้วคิดว่าจะต้องเริ่มทำตรงไหนดีบางคนจะต้องใช้เวลางใช้เวลนการอุ่นเครื่องคิดตรงนี้อ 任务切换任务管理任务管理任务管理งทำรโดรมเมรมเมอร์ท่านนั้นก็ต้องทำ任务切换 ถึงปานกลางว่าเมื่อกี้เขียนโปรแกรมไปถึงไหนแล้วและก็ต้องทำ任务切换กลับไปเขียนโปรแกรมที่ค้างอยู่ ทำารทำ任务切换แต่ละครั้งจะมีต้นทุนที่เราต้องใช้คือเวลาซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการถูกรบกวนในแต่ละครั้งอจะต้าถึง25 ในภาพรวมแล้วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานถึง40%ใช้ไปกับการทำ任务切换 Multiารทำงาน多任务ั้าจำเป็าเสรออิ่งที่จะต้นงที่สอจะต้นSwitchอ ทำนก็เช่ารทำ任务切换ก็เช่นเดียวกันถ้าใครต้องเดินมาทางสาย多任务 เป็นสิ่งที่ทำได้คนจำนวนมากทำได้เราก็ทำได้และก็ทำลองทำฝึกทำบ่อยๆลองให้โจทย์ยากมากขึ้นกับตัวเองเช่นนั่งดูหนังทำงานและเล่นเกมไปพร้อมๆกัน งนที่ทำงานด้วระเภทที่ต้องFocusั้นที่ทำงนจำเป็นต้องมีทักษะเรื่องTask Switching ที่แม่บ้่อยื่างข้างบนที่แม่บ้านเดินดังตัวาถามเรื่องอาหากลากลนืรืออาจจะเป็นหัวหน้าห ทรศัพท์เข้าซึ่งถ้าเราสามารถทำ任务切换ได้ดีก็สามารถกลับมาทำงานที่กำลัง焦点ต่อได้อย่างต่อเนื่องแม้จะโดนรบกวน…

一家失败的餐厅

ผมชอบดูรายการที่เกี่ยวกับอาหารและร้านอาหารมันจะมีรายการประเภทนึงที่เชฟเก่งๆเข้าไปช่วยปรับปรุงและพลิกฟื้นร้านอาหารที่กำลังย่ำแย่ย่ ผมสังเกตเห็นว่าร้านอาหารเหล่านั้นมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันปัจจัยเหล่านี้ที่ผลักพวกเค้าให้ตกมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีเมนูหลากหลายเกินไป ใช้วัตถุดิบแช่แข็ง ไร้ระเบียบและความสะอาด ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าว ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้รสชาติอาหารและการให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังขอดหวังขา สำหรับร้านอาหาร…จะมีอะไรสำคัญกว่ารอาติและกาติและการบริการอีกละ? ร้านอาหารที่ย่ำแย่มีความคล้ายคลึงกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่กำลังลำบาก สุดารมีเมนูมากเกินไปก็เหมือนการมีโปรดักท์มากเกินไปการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอย่างไม่สิ้นสุดสิ่งให้ดีที่สุดดโฟกัสาดโฟกัสขาดสมาธิในการทำน้อยสิ่งให้ดีที่สุด …ารใช้วัตถุดิบแช่แข็งก็เหมือนการบังคับตัวเองให้รียูสของเดิมที่มีอยู่แล้วโดยไม่พิจารณาให้ดีถึงความเหมามเหมาะสม…รารรียูสสิ่งที่แตกหักยิ่งจะทำให้คุณภาิ่งจะทำให้คุณภาพของงานแย่ลงและแย่ลง การไร้ระเบีรบและควยบและความสะอาดแสดงให้เห็นถึงการสร้างใหม่อย่าีบโดร่งรีบโดยไม่ใส่ใจงานด้านอื่นงานเทส จะตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าวในครัวกับหน้าร้านเปรียบเหมือนการไร้ซึ่งทีมเวิร์คเน้นสร้างงานเพื่อตัวเองไม่สนใจใส่ใจคนรอบข้างทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเรื่อง…ฟต์แวอฟต์แวร์คือทีมกีฬาเมื่อมสรที่ไ 100ครั้ง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนแนวคิดที่ล้าสมัยและพยายามหลอกตัวเอไม่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้องเมื่อเราไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ผู้ซื้อพาร์ทเนอร์และทีมงานซาฟต์แว รต้องการ…เพราต้ราทำอาหารให้คนอื่นเพราะเราทำซอฟต์แวร์ให้คนอื่นการรับฟังและยอมรอารับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งจำเป็น…

我制作了一款让我分心的应用程序,可以帮助我集中精力

老实说,我并不总是在大学演讲中关注。 当我记下板上写的所有内容时(通常是我学会了的一种技术),我的头脑通常完全不在其他地方。 这不是我向大学生推荐的策略。 我是否提到我主修工程? 小时候,我总是会做很多白日梦,但是在大学里,问题变得更加明显。 我发现我的思想不断从一种想法,幻想或哲学难题跳到另一种想法,这使得长时间集中精力完成一项任务(例如课堂讲课)具有挑战性。 我怀疑我的大脑已经习惯于不断使用智能手机,并且这种成瘾可能部分归咎于需要不断受到刺激并缩短注意力范围。 我知道我并不孤单。 我并没有声称自己患有无法诊断的注意力不足障碍,但是我只能说我绝对是在全班学习的时候在思考突然的劫持场景以及我可能会多么英勇。 同时,我错过了一堂课,只能希望它并不重要。 有一天晚上,我坐下来听了一次我真正感兴趣的演讲,但是我知道我的思想会不断地徘徊,很难集中精力。 在我徘徊的想法中,我希望我可以找一个人坐在我旁边,每隔几分钟轻轻推一下我,以确保我一直在注意并真正吸收了材料。 在意识到应用程序将是一种更有效的解决方案之后,我进行了快速搜索,但找不到所需的工具。 因此,作为一名工程师,我开始尝试自己解决这个问题。 我曾与非常有才华的自由职业者一起工作(我还没有获得参加更多讲座所需的工具),几个月后,Nujible:Get Nowed Now进入了App Store。…